Sudafed

1.1. Sudafed – postać farmakologiczna

Lek Sudafed ma postać okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych o brązowo-czerwonej barwie, z napisem „SUDAFED” po jednej stronie. Opakowanie to 1 blister zawierający 12 tabletek, w tekturowym pudełku.

1.2. Sudafed – skład

Co zawiera lek Sudafed? Substancją czynną leku jest pseudoefedryny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Pozostałe składniki to: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, żelowana skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian; skład otoczki Opadry OY-S-9473: żelaza tlenek czerwony, hypromeloza, talk, makrogol 400.

1.3. Sudafed – podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited, Airton Road, Tallaght Dublin 24 Irlandia. Wytwórca: Janssen Cilag Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francja. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02- 135 Warszawa, tel. (22) 237 80 02.

1.4. Sudafed – dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie. Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Jedna tabletka 3 do 4 razy na dobę, u dzieci maksymalnie przez 4 dni. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących działania leku Sudafed u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się stosowanie dawkowania jak u dorosłych oraz zwrócenie szczególnej uwagi na czynność nerek i wątroby. Jeśli występuje ciężkie zaburzenie czynności tych narządów, lek należy stosować ostrożnie. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Pominięcie zastosowania leku Sudafed. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1.5. Sudafed – wskazania

Lek Sudafed stosuje się w objawowym leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu:

 • przeziębienia,
 • grypy,
 • alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

1.6. Sudafed – przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Sudafed:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pseudoefedrynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa;
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji). Jednoczesne stosowanie leku Sudafed z takimi lekami może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego;
 • jeśli pacjent przyjmuje furazolidon. Przeciwbakteryjny furazolidon wykazuje zależne od dawki działanie hamujące aktywność monoaminooksydazy. Pomimo braku doniesień o przypadkach przełomu nadciśnieniowego, spowodowanego jednoczesnym przyjmowaniem leku Sudafed i furazolidonu, leków tych nie należy stosować jednocześnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Sudafed należy omówić to lekarzem:

 • jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze, choroba serca,
 • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, nadczynność tarczycy, podwyższone ciśnienie śródgałkowe lub rozrost gruczołu krokowego,
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Należy przerwać przyjmowanie leku Sudafed i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi: nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy rozwijającego się zapalenia jelita grubego, gorączka z uogólnionym rumieniem skóry i wysypką krostkową. Jeśli po upływie 3 dni objawy nie ustępują, nasilają się lub jeśli pojawiają się nowe objawy, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem. Lek Sudafed zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

2. Sudafed – informacje podstawowe

2.1. Sudafed – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.  Często zgłaszano: suchość w jamie ustnej, nudności, zawroty głowy, bezsenność, nerwowość. Bardzo rzadko zgłaszano: zaburzenia rytmu serca, zawał mięśnia sercowego, kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, reakcje uczuleniowe, wysypkę, świąd, nagłe występowanie ograniczonych obrzęków skóry i (lub) błon śluzowych, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, zwiększenie ciśnienia krwi, udar naczyniowy mózgu, ból głowy, parestezję (przykre wrażenie, najczęściej mrowienia, drętwienia lub zmiany temperatury skóry), nadmierną aktywność psychoruchową, senność, drżenie, niepokój, euforię, omamy, omamy wzrokowe, niepokój ruchowy, niedokrwienne zapalenie jelita grubego (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności), wymioty, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu.

2.3. Sudafed podczas ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Sudafed może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. U kobiet w ciąży lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

2.4. Sudafed a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek Sudafed może być stosowany w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla karmionego piersią dziecka. U kobiet karmiących piersią lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

2.5. Sudafed z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie należy stosować leku Sudafed z następującymi lekami:

 • leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (leki stosowane m.in. w depresji). Jednoczesne stosowanie leku Sudafed z takimi lekami może niekiedy prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi lub przełomu nadciśnieniowego.
 • furazolidon (lek przeciwbakteryjny), który wykazuje zależne od dawki działanie hamujące aktywność monoaminooksydazy.

Przed zastosowaniem leku Sudafed należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent przyjmuje:

 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
 • leki zmniejszające przekrwienie błon śluzowych,
 • leki hamujące łaknienie,
 • leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy,
 • leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak bretylium, betanidyna, guanetydyna, debryzochina, metylodopa oraz leki blokujące receptory α- i β-adrenergiczne. Lek Sudafed może osłabiać działanie tych leków.

2.6. Sudafed przy nadciśnieniu

Brak danych.

2.7. Sudafed a prowadzenie pojazdów

Nie wiadomo, czy lek ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

2.8. Sudafed a alkohol

Należy unikać jednoczesnego przyjmowania leku Sudafed i alkoholu.

2.9. Sudafed – przedawkowanie

Objawy przedawkowania to: nudności, wymioty, bezsenność, drżenie, rozszerzenie źrenic, niepokój, pobudzenie, omamy, drgawki, kołatanie serca, tachykardia (przyspieszenie akcji serca), nadciśnienie, bradykardia odruchowa (zwolniony rytm serca), zaburzenia rytmu serca, przełom nadciśnieniowy, krwawienie wewnątrzczaszkowe, zawał serca, psychoza, uszkodzenie mięśni, za małe stężenie potasu we krwi oraz zawał niedokrwienny jelit. W przypadku przedawkowania u dzieci zgłaszano senność. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku przedawkowania należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Lekarz podejmie odpowiednie działania, jak wspomaganie oddychania i podawanie leków przeciwdrgawkowych, jeśli to konieczne. W uzasadnionych przypadkach może być konieczne wykonanie płukanie żołądka i cewnikowania pęcherza moczowego. Jeśli lekarz uzna to za stosowne, eliminację pseudoefedryny można przyspieszyć, podając leki zakwaszające mocz lub poddając pacjenta dializie.

3. Sudafed – informacje dodatkowe

3.1. Gdzie kupić Sudafed

Sudafed dostępny jest w każdej aptece. Należy do grupy popularnych leków i jest dostępny w sposób powszechny. Zapytaj o Sudafed w najbliższej aptece.

3.2. Sudafed – cena, ile kosztuje Sudafed?

Cena opakowania Sudafedu uzależniona jest od wielkości opakowania i cennika apteki. O cenę Sudafedu zapytaj w ulubionej bądź najbliższej aptece.

3.3. Sudafed – zamienniki

Przedstawiamy listę zamienników Sudafed. Przed wyborem zamiennika skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zamienniki Sudafedu: Apselan.

3.4. Sudafed na receptę czy Sudafed bez recepty?

Sudafed dostępny jest bez recepty.

3.5. Sudafed – ulotka

Pobierz ulotkę Sudafedu.

3.6. Sudafed – opinie

Poniżej przedstawiamy opinię użytkowników serwisu DataPharm na temat leku Sudafed. Jeśli posiadasz własną opinię o Sudafedu, podziel się nią z czytelnikami serwisu dodając komentarz.

5 thoughts on “Sudafed

 1. Przyjmowałam to lekarstwo od jakiegoś czasu i moje efekty są zadowalające. Dużo lepsze od zamiennika. Od teraz wyłącznie ten lek.

 2. Brałam ten lek od tygodnia i nasze efekty są rewelacyjne. Dużo lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od teraz tylko ten lek!

 3. Przyjmowałem ten lek od 5 dni i moje spostrzeżenia są na plus. Dużo lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od tego momentu tylko ten lek!

 4. Brałem ten lek od jakiegoś czasu i moje opinie są zadowalające. Dużo lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od teraz wyłącznie to lekarstwo!

 5. Zażywałam to lekarstwo od jakiegoś czasu i moje spostrzeżenia są pozytywne. Lepsze od wcześniejszych zamienników. Od tego momentu wyłącznie ten lek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *