Metronidazol

1.1. Metronidazol – postać farmakologiczna

Tabletki barwy kremowobiałej, obustronnie wypukłe, z rowkiem z jednej strony. Rowek wytłoczony na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podziału na równe dawki. Opakowanie zawiera 20 tabletek. Lek stosuje się doustnie. Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom. Dostępny jest też lek w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

1.2. Metronidazol – skład

Substancją czynną leku jest metronidazol. Każda tabletka zawiera 250 mg metronidazolu. Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

1.3. Metronidazol – podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański. Wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański. Medana Pharma SA, ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. 22 364 61 01.

1.4. Metronidazol – dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Ze względu na niewystarczające dowody dotyczące ryzyka mutagenności u ludzi, lekarz oceni, czy konieczne jest stosowanie metronidazolu przez okres dłuższy niż zwykle zalecany.

Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez bakterie beztlenowe:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: początkowo 4 tabletki 250 mg (1000 mg) w dawce jednorazowej, następnie po 1 tabletce 3 razy na dobę, do czasu głodówki przedoperacyjnej. Dzieci w wieku poniżej 12 lat: od 20 do 30 mg/kg mc. w postaci pojedynczej dawki podanej 1 do 2 godzin przed zabiegiem. Noworodki urodzone przed 40 tygodniem ciąży: 10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej przed operacją.

Zakażenia bakteriami beztlenowymi:

Leczniczo metronidazol można stosować jako jedyny lek lub w połączeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi. Przeciętny okres leczenia nie powinien trwać dłużej niż 7 dni. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 lub 2 tabletki 250 mg 3 razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 8 tygodni do 12 lat: zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/kg mc. jako dawka pojedyncza lub podzielona na dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc. podawane co 8 godzin. Dawka dobowa może być zwiększona do 40 mg/kg mc., w zależności od nasilenia zakażenia. Dzieci w wieku poniżej 8. tygodnia życia: 15 mg/kg mc. na dobę jako dawka pojedyncza lub podzielona na dawki wynoszące 7,5 mg/kg mc. podawane co 12 godzin. U noworodków urodzonych przed 40. tygodniem ciąży pierwszego tygodnia życia może wystąpić kumulacja metronidazolu, dlatego po kilku dniach stosowania należy kontrolować stężenie metronidazolu w surowicy.

Rzęsistkowica:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 8 tabletek 250 mg (2000 mg) w pojedynczej dawce lub 1 tabletka 3 razy na dobę przez 7 dni lub 2 tabletki dwa razy na dobę przez 5-7 dni. Uwaga: leczenie przeprowadza się równocześnie u obojga partnerów seksualnych. Dzieci w wieku poniżej 10 lat: 40 mg/kg mc. doustnie w dawce pojedynczej lub od 15 do 30 mg/kg mc. na dobę podzielone na 2-3 dawki przez 7 dni. Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 2000 mg.

Bakteryjne zapalenie pochwy:

Dorośli: 2 tabletki 250 mg (500 mg) rano i wieczorem przez 7 dni lub 8 tabletek (2000 mg) w dawce pojedynczej (jednorazowo). Młodzież: 8 tabletek (2000 mg) w dawce pojedynczej (jednorazowo).

Pełzakowica (ameboza):

Dorośli: 3 tabletki 250 mg (750 mg) trzy razy na dobę przez 5-10 dni. Młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 2 lub 3 tabletki 250 mg (500 mg do 750 mg) trzy razy na dobę przez 5-10 dni. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat: 250 mg trzy razy na dobę przez 5-10 dni. Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.): od 35 do 50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych przez 5 do 10 dni, nie przekraczając 2400 mg na dobę.

Giardiaza (lamblioza):

Dorośli: 1 tabletka 250 mg trzy razy na dobę przez 5-7 dni lub 8 tabletek (2000 mg) raz na dobę przez 3 dni. Młodzież i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 8 tabletek (2000 mg) raz na dobę przez 3 dni lub 2 tabletki (500 mg) dwa razy na dobę przez 7 do 10 dni. Dzieci w wieku od 7 do 10 lat: 4 tabletki 250 mg (1000 mg) raz na dobę przez 3 dni. Dzieci w wieku od 3 do 7 lat: 3 tabletki 250 mg (750 mg) raz na dobę przez 3 dni. Dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat: 2 tabletki 250 mg (500 mg) raz na dobę przez 3 dni. Alternatywny sposób dawkowania w tym wskazaniu (dawka wyrażona w mg na kg mc.): od 15 do 40 mg/kg mc. na dobę podzielone na 2-3 dawki.

Leczenie zakażenia bakteriami Helicobacter pylori (zwane eradykacją):

Metronidazol stosuje się przez co najmniej 7 dni w połączeniu z innymi lekami zalecanymi w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori. Dorośli: 2 tabletki 250 mg (500 mg) 2-3 razy na dobę przez 7-14 dni. Dzieci i młodzież: 20 mg/kg mc. na dobę, nie więcej niż 2 tabletki (500 mg) dwa razy na dobę przez 7-14 dni. Przed rozpoczęciem leczenia należy zapoznać się z oficjalnymi wytycznymi.

Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł:

Dorośli: 1 tabletka 250 mg 2-3 razy na dobę przez 3 dni. Dzieci: od 35 do 50 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych przez 3 dni.

Ostre zakażenia okołozębowe:

Dorośli: 1 tabletka 250 mg 2-3 razy na dobę przez 3-7 dni. Niemowlęta i dzieci o masie ciała mniejszej niż 10 kg: podawać proporcjonalnie mniejsze dawki.

Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny:

Dorośli: 2 tabletki 250 mg (500 mg) 2 razy na dobę przez 7 dni.

1.5. Metronidazol – wskazania

Lek stosuje się u dorosłych i dzieci w:

 • leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniakami beztlenowymi i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium;
 • zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym spowodowanym bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus;
 • leczniczo w zakażeniach spowodowanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, zakażenie krwi zwane bakteriemią, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych);
 • rzęsistkowicy układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn;
 • bakteryjnym zapaleniu pochwy;
 • chorobach wywołanych przez pierwotniaki – pełzakowicy (ameboza) oraz giardiazie (lambliozie);
 • ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrych zakażeniach okołozębowych;
 • owrzodzeniach kończyn dolnych i odleżynach (zakażenia bakteriami beztlenowymi);
 • w połączeniu z innymi zalecanymi lekami w leczeniu wrzodu trawiennego z jednoczesnym zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori.

1.6. Metronidazol – przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metronidazol Polpharma:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metronidazol, inne pochodne 5-nitroimidazolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • w pierwszym trymestrze ciąży.

2. Metronidazol – informacje podstawowe

2.1. Metronidazol – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u dzieci są takie same, jak u dorosłych. Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych rzadkich, lecz poważnych działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Metronidazol Polpharma i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem: agranulocytoza (brak granulocytów we krwi), neutropenia (niedobór granulocytów), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), pancytopenia (niedobór krwinek czerwonych i białych oraz płytek krwi), anafilaksja. Pierwszymi objawami agranulocytozy są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa). Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek spośród poniższych działań niepożądanych, których częstość występowania jest nieznana, należy zaprzestać przyjmowania leku Metronidazol Polpharma i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem: obrzęk naczynioruchowy (opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), pokrzywka, gorączka.

2.3. Metronidazol podczas ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Stosowanie leku Metronidazol Polpharma jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży lek można stosować jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa zagrożenie dla płodu.

2.4. Metronidazol a karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Metronidazol przenika do mleka kobiecego, osiągając w nim stężenia bliskie stężeniom leku w osoczu. W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować leku. Jeśli jednak leczenie jest konieczne, należy podjąć decyzję o zaprzestaniu karmienia.

2.5. Metronidazol z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu:

 • doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol, warfaryna);
 • amiodaronu (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca);
 • soli litu, haloperydolu, pimozydu, tiorydazyny, mezorydazyny (leki stosowane w chorobach psychicznych);
 • donepezilu (lek stosowany w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera);
 • terfenadyny i astemizolu (leki przeciwalergiczne);
 • disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu); leczenie metronidazolem można rozpocząć dopiero po upływie 2 tygodni po zakończeniu leczenia disulfiramem;
 • leków zwiększających aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital);
 • leków zmniejszających aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna);
 • cyzaprydu (lek stosowany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego);
 • niektórych antybiotyków (takich jak cyprofloksacyna, lewofloksacyna, sparfloksacyna, erytromycyna, klarytromycyna);
 • meflokiny (lek przeciwmalaryczny);
 • ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy);
 • 5-fluorouracylu, busulfanu, tamoksyfenu (leki stosowane w leczeniu nowotworów);
 • cyklosporyny (lek stosowany u pacjentów po przeszczepach).

2.6. Metronidazol przy nadciśnieniu

Brak informacji.

2.7. Metronidazol a prowadzenie pojazdów

Metronidazol Polpharma może powodować senność, zawroty głowy, dezorientację, omamy, drgawki lub przemijające zaburzenia widzenia. Zaleca się, aby nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy.

2.8. Metronidazol a alkohol

Metronidazol nasila toksyczne działanie alkoholu. Spożycie alkoholu w czasie leczenia lekiem Metronidazol Polpharma może wywołać niepożądane reakcje, takie jak: uczucie gorąca, poty, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu.

2.9. Metronidazol – przedawkowanie

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

3. Metronidazol – informacje dodatkowe

3.1. Gdzie kupić Metronidazol

Metronidazol dostępny jest w każdej aptece. Należy do grupy popularnych leków i jest dostępny w sposób powszechny. Zapytaj o Metronidazol w najbliższej aptece.

3.2. Metronidazol – cena, ile kosztuje Metronidazol?

Cena opakowania Metronidazolu uzależniona jest od wielkości opakowania i cennika apteki. O cenę Metronidazolu zapytaj w ulubionej bądź najbliższej aptece.

3.3. Metronidazol – zamienniki

Przedstawiamy listę zamienników Metronidazol. Przed wyborem zamiennika skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zamienniki Metronidazolu:

 • Arilin Rapid, globulki dopochwowe
 • Metronidazol, substancja
 • Metronidazol 0,5% Fresenius, iniekcja
 • Metronidazol 0,5% Polpharma, iniekcja
 • Metronidazol Chema, maść
 • Metronidazol GSK, czopki
 • Metronidazol Jelfa, żel
 • Metronidazol Polpharma, tabletki dopochwowe
 • Rozex, krem
 • Rozex, płyn
 • Rozex, żel
 • Grinazole, pasta
 • Metronidazole B. Braun, iniekcja
 • Metronidazol Polpharma, tabletki dopochwowe

3.4. Metronidazol na receptę czy Metronidazol bez recepty?

Metronidazol dostępny jest bez recepty.

3.5. Metronidazol – ulotka

Pobierz ulotkę Metronidazolu.

3.6. Metronidazol – opinie

Poniżej przedstawiamy opinię użytkowników serwisu DataPharm na temat leku Metronidazol. Jeśli posiadasz własną opinię o Metronidazolu, podziel się nią z czytelnikami serwisu dodając komentarz.

5 thoughts on “Metronidazol

 1. Zażywałam to lekarstwo od 5 dni i nasze wnioski są zadowalające. Dużo lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od teraz wyłącznie to lekarstwo!

 2. Zażywałem to lekarstwo od dwóch tygodni i moje opinie są na plus. Dużo lepsze od wcześniejszych zamienników. Od tego momentu tylko to lekarstwo!

 3. Zażywałem ten lek od tygodnia i nasze wnioski są zadowalające. Dużo lepsze od zamienników. Od teraz wyłącznie to lekarstwo!

 4. Przyjmowałem ten lek od miesiąca i nasze spostrzeżenia są na plus. Dużo lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od dziś tylko to lekarstwo.

 5. Zażywałam ten lek od tygodnia i nasze wnioski są pozytywne. Znacznie lepsze od wcześniejszych zamienników. Od tego momentu tylko ten lek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *