Ketonal

1.1. Ketonal – postać farmakologiczna

Kapsułka twarda. Biało-niebieska, nieprzezroczysta kapsułka, zawierająca żółtawo-biały proszek.

1.2. Ketonal – skład

Jedna kapsułka twarda zawiera 50 mg ketoprofenu (Ketoprofenum). Wykaz substancji pomocniczych: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna. Skład kapsułki: żelatyna tytanu dwutlenek (E171), błękit patentowy V (E131), parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu.

1.3. Ketonal – podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pozwolenie nr R/6594

1.4. Ketonal – dawkowanie

Podanie doustne. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat – zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę rano, 1 w południe i 1 wieczorem. Reumatoidalne zapalenie stawów i choroba zwyrodnieniowa stawów – zalecana dawka: 1 kapsułka co 6 godzin. Ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego – zalecana dawka: 1 kapsułka co 6 do 8 godzin. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg. Przed rozpoczęciem leczenia dawką 200 mg na dobę należy dokładnie rozważyć stosunek ryzyka do korzyści, a stosowanie większej dawki nie jest zalecane. Kapsułki należy przyjmować podczas posiłków, popijając co najmniej 100 ml wody lub mleka. Można jednocześnie przyjmować leki zobojętniające kwas solny w żołądku, co pozwoli na zmniejszenie ryzyka szkodliwego działania ketoprofenu na przewód pokarmowy. Pacjenci w podeszłym wieku – u pacjentów w podeszłym wieku ryzyko ciężkich skutków działań niepożądanych jest większe. Jeśli jest konieczne podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę i kontrolować pacjenta pod kątem wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego przez 4 tygodnie po rozpoczęciu leczenia NLPZ. Dzieci – dawkowanie u dzieci nie zostało ustalone.

1.5. Ketonal – wskazania

Leczenie objawowe zapalnych i zwyrodnieniowych chorób reumatycznych układu kostnego oraz łagodzenie niektórych zespołów bólowych. Wskazaniami do stosowania są: reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów i bóle o umiarkowanym nasileniu.

1.6. Ketonal – przeciwwskazania

 • Występujące u pacjenta w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub innego rodzaju reakcje alergiczne wywołane podaniem ketoprofenu, salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). U takich pacjentów notowano ciężkie, rzadko zakończone zgonem przypadki reakcji anafilaktycznych.
 • Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego.
 • Trzeci trymestr ciąży.
 • Ciężka niewydolność serca.
 • Czynna lub występująca w przeszłości nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie z przewodu pokarmowego (co najmniej dwa znaczące epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
 • Perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie.
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem NLPZ.
 • Skłonność do krwawień.
 • Ciężka niewydolność nerek.
 • Ciężka niewydolność wątroby.
 • Przewlekła niestrawność.
 • Astma oskrzelowa i zapalenie błony śluzowej nosa.
 • Leczenie bólu po zabiegu wszczepienia pomostów naczyniowych (ang. CABG, Coronary Artery Bypass Graft).

Produktu leczniczego nie stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

2. Ketonal – informacje podstawowe

2.1. Ketonal – skutki uboczne

Najczęściej występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (niestrawność, nudności, wzdęcia, bóle brzucha, biegunka lub zaparcia), ból głowy. Mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne. Rzadziej mogą wystąpić: wymioty, brak łaknienia, zapalenie jamy ustnej, zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia psychiczne. Podobnie jak dla całej grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) może wystąpić ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, wrzodu żołądka. Preparat może wpływać na sprawność psychofizyczną (zawroty głowy, senność) – w trakcie jego przyjmowania nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. W przypadku wystąpienia innych, niewymienionych objawów niepożądanych, należy również poinformować o nich lekarza.

2.3. Ketonal podczas ciąży

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują, że stosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poronienia i rozwoju wad rozwojowych serca oraz wytrzewienia jelit. Bezwzględne ryzyko wad dotyczących układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i wydłużeniem czasu leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększoną utratę przed i poimplantacyjną zarodków oraz zwiększenie śmiertelności zarodków i płodów. Ponadto stwierdzono, że podawanie zwierzętom inhibitora syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy zwiększa częstość rozwoju różnych wad rozwojowych, w tym dotyczących układu sercowo-naczyniowego. Ketoprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli ketoprofen stosowany jest u kobiet usiłujących zajść w ciążę lub u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, lek należy podawać w możliwie najmniejszej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn:

 • stosowane w III trymestrze ciąży mogą narazić płód na:
  • toksyczne działanie na układ sercowy i płucny (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);
  • zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem;
 • przyjmowane pod koniec ciąży mogą narazić matkę i noworodka na:
  • wydłużenie czasu krwawienia, działanie przeciwagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek ketoprofenu;
  • zahamowanie skurczów macicy, które prowadzi do opóźnienia lub przedłużenia porodu.

Z tego względu stosowanie ketoprofenu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

2.4. Ketonal a karmienie piersią

Brak dostępnych danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią.

2.5. Ketonal z innymi lekami

Zaleca się ostrożność w przypadku pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. Należy unikać jednoczesnego stosowania ketoprofenu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Następujących leków nie powinno się stosować razem z Ketonalem: inne leki przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, trombolityczne, lit, metotreksat. Ketonal może wchodzić w interakcję z lekami moczopędnymi, zmniejszającymi ciśnienie krwi, stosowanymi w leczeniu depresji (SSRI), kortykosteroidami (stosowanymi np. w przypadku obrzęku, alergii), pentoksyfiliną, probenecydem, przeciwcukrzycowymi, przeciwpadaczkowymi, stosowanymi w chorobach serca, antybiotykami z grupy chinolonów, immunosupresyjnymi. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

2.6. Ketonal przy nadciśnieniu

Podobnie jak w przypadku wszystkich NLPZ, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych, a także przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. z nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palących tytoń).

2.7. Ketonal a prowadzenie pojazdów

Pacjentów należy ostrzec o wpływie NLPZ na ośrodkowy układ nerwowy i możliwości wystąpienia senności, zawrotów głowy, zaburzeń widzenia lub drgawek. W razie wystąpienia opisanych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

2.8. Ketonal a alkohol

Ketoprofen należy stosować ostrożnie u osób z chorobą alkoholową. W trakcie leczenia nie wolno spożywać alkoholu.

2.9. Ketonal – przedawkowanie

Podobnie jak inne NLPZ, przedawkowanie ketoprofenu może wywołać nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, smoliste stolce, zmniejszenie świadomości, zahamowanie ośrodka oddechowego, drgawki, zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek. Opisywano przypadki przedawkowania ketoprofenu po zastosowaniu dawek do 2,5 g. W większości z nich objawy były łagodne i ograniczały się do letargu, senności, nudności, wymiotów i bólu w nadbrzuszu. Nie ma szczególnej odtrutki w przypadku przedawkowania ketoprofenu. W razie podejrzenia znacznego przedawkowania zaleca się zastosowanie płukania żołądka, podanie węgla aktywowanego i wdrożenie leczenia objawowego i podtrzymującego w celu nawodnienia pacjenta, kontroli wydalania moczu i wyrównania ewentualnej kwasicy. Podanie antagonisty receptora H2, inhibitora pompy protonowej i prostaglandyn może złagodzić szkodliwy wpływ ketoprofenu na przewód pokarmowy. W razie niewydolności nerek produkt leczniczy można usunąć z krążenia metodą hemodializy.

3. Ketonal – informacje dodatkowe

3.1. Gdzie kupić Ketonal

Ketonal dostępny jest w każdej aptece. Należy do grupy popularnych leków i jest dostępny w sposób powszechny. Zapytaj o Ketonal w najbliższej aptece.

3.2. Ketonal – cena, ile kosztuje Ketonal?

Cena opakowania Ketonalu uzależniona jest od wielkości opakowania i cennika apteki. O cenę Ketonalu zapytaj w ulubionej bądź najbliższej aptece.

3.3. Ketonal – zamienniki

Przedstawiamy listę zamienników Ketonalu. Przed wyborem zamiennika skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zamienniki Ketonalu: Febrofen, Ketonal Active, Ketonal Duo, Ketoprofen-Sf, Ketonal Uno, Ketores.

3.4. Ketonal na receptę czy Ketonal bez recepty?

Ketonal dostępny jest bez recepty.

3.5. Ketonal – ulotka

Pobierz ulotkę Ketanolu

3.6. Ketonal – opinie

Poniżej przedstawiamy opinię użytkowników serwisu DataPharm na temat leku Ketonal. Jeśli posiadasz własną opinię o Ketonalu, podziel się nią z czytelnikami serwisu dodając komentarz.

5 thoughts on “Ketonal

 1. Zażywałem ten lek od dwóch tygodni i nasze opinie są rewelacyjne. Znacznie lepsze od zamienników. Od tego momentu wyłącznie ten lek.

 2. Zażywałem ten lek od jakiegoś czasu i nasze wnioski są pozytywne. Dużo lepsze od wcześniejszych zamienników. Od tego momentu wyłącznie to lekarstwo!

 3. Przyjmowałem to lekarstwo od 5 dni i nasze wnioski są pozytywne. Znacznie lepsze od zamiennika. Od dziś tylko ten lek.

 4. Przyjmowałam ten lek od 5 dni i nasze spostrzeżenia są pozytywne. Lepsze od wcześniejszych zamienników. Od tego momentu wyłącznie to lekarstwo!

 5. Zażywałam to lekarstwo od dwóch tygodni i moje opinie są na plus. Dużo lepsze od zamiennika. Od tego momentu tylko ten lek!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *