Hydroksyzyna

1.1. Hydroksyzyna – postać farmakologiczna

Hydroxyzinum VP ma postać tabletek powlekanych. W tekturowym pudełku znajduje się 30 tabletek powlekanych lub 60 tabletek powlekanych Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

1.2. Hydroksyzyna – skład

Substancją czynną leku jest hydroksyzyna w postaci chlorowodorku. Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K 25, talk, magnezu stearynian; skład otoczki: talk, kopolimer metakrylanu butylu zasadowy, kwas cytrynowy jednowodny, trietylu cytrynian, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), symetykon, czerwień koszenilowa, lak (E 124).

1.3. Hydroksyzyna – podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska. Wytwórca: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów.

1.4. Hydroksyzyna – dawkowanie

Lek Hydroxyzinum VP stosuje się doustnie. Tabletki należy przyjmować po posiłkach i popijać wodą. Nie należy ich rozgryzać. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Hydroxyzinum VP należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. U dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg, maksymalna dawka dobowa we wszystkich wskazaniach wynosi 100 mg. Dorośli Objawowe leczenie lęku: 50 mg na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych. W ciężkich przypadkach można stosować doustnie dawki do 100 mg/dobę. Objawowe leczenie świądu: Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem. W późniejszym okresie, w razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 25 mg 3 lub 4 razy na dobę. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 50 mg w dwóch podaniach lub 100 mg w pojedynczej dawce doustnie. Dzieci i młodzież. U dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc./dobę. U dzieci o masie ciała powyżej 40 kg, maksymalna dawka dobowa we wszystkich wskazaniach wynosi 100 mg. Dzieci od 12 miesięcy Objawowe leczenie świądu: 1 mg/kg mc. do 2 mg/kg mc. na dobę, w dawkach podzielonych. Premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi: 0,6 mg/ kg mc. doustnie, w pojedynczej dawce. Skumulowana dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 mg/kg mc. na dobę. Dokładne dawkowanie ustala lekarz. Dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 6 lat zalecane jest stosowanie produktu leczniczego zawierającego hydroksyzynę w postaci syropu doustnego, który zapewnia właściwe dawkowanie i nie powoduje ryzyka zachłyśnięcia. Pacjenci w podeszłym wieku: Leczenie należy rozpoczynać stosując połowę dawki zalecanej dla osób dorosłych. U osób w podeszłym wieku, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg. Pacjenci z niewydolnością wątroby W leczeniu zwykle stosuje się mniejsze dawki leku Hydroxyzinum VP (o około 1/3). Pacjenci z niewydolnością nerek Lekarz może uznać za konieczne stosowanie mniejszych dawek leku Hydroxyzinum VP.

1.5. Hydroksyzyna – wskazania

Lek Hydroxyzinum VP wskazany jest: w objawowym leczeniu lęku u dorosłych, w objawowym leczeniu świądu, w premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi.

1.6. Hydroksyzyna – przeciwwskazania

 • jeśli pacjent ma uczulenie na hydroksyzyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę;
 • jeśli pacjent ma porfirię;
 • jeśli EKG (elektrokardiogram) pacjenta wykazuje zaburzenia rytmu serca nazywane wydłużeniem odcinka QT;
 • jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba układu krążenia lub jeśli częstość akcji serca jest bardzo mała;
 • jeśli pacjent ma małe stężenie elektrolitów (np. małe stężenie potasu lub magnezu);
 • jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki, które mogą wpływać na rytm serca (patrz „Hydroxyzinum VP a inne leki”);
 • jeśli ktoś z rodziny pacjenta zmarł nagle z powodu choroby serca;
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;
 • jeśli pacjent ma dziedziczną nietolerancję niektórych cukrów.

2. Hydroksyzyna – informacje podstawowe

2.1. Hydroksyzyna – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W badaniach klinicznych, u pacjentów przyjmujących hydroksyzynę najczęściej obserwowano senność (u prawie 14%) oraz ból głowy, zmęczenie i suchość w jamie ustnej (u mniej niż 2% pacjentów). Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano następujące działania niepożądane: Często (u więcej niż 1 na 100, ale mniej niż u 1 na 10 pacjentów): silne uspokojenie, zmęczenie. Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale mniej niż u 1 na 100 pacjentów): nudności, złe samopoczucie, gorączka, zawroty głowy, bezsenność, drżenie, pobudzenie, splątanie. Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000, ale mniej niż u 1 na 1000 pacjentów): szybkie bicie serca, zaburzenia dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach, niewyraźne widzenie, zaparcia, wymioty, reakcje nadwrażliwości, nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, drgawki, nieskoordynowane i niezależne od woli ruchy, dezorientacja, omamy, zatrzymanie moczu, świąd, wysypka skórna, pokrzywka, zapalenie skóry, niedociśnienie tętnicze. Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): wstrząs anafilaktyczny (rodzaj gwałtownej, zagrażającej życiu reakcji alergicznej), skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy (niebolesne obrzęki obejmujące najczęściej twarz, kończyny i okolice stawów, a niekiedy błony śluzowe dróg oddechowych i przewodu pokarmowego), wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zapalenie wątroby, senność, ból głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wydłużenie odcinka QT w elektrokardiogramie, zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Dodatkowo zaobserwowano następujące działania niepożądane związane z cetyryzyną, głównym metabolitem hydroksyzyny, które mogą wystąpić również po podaniu hydroksyzyny: zmniejszenie liczby płytek krwi, agresywność, depresja, tiki, ruchy mimowolne, mrowienie, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, biegunka, trudności w oddawaniu moczu, mimowolne oddawanie moczu, astenia (zmęczenie, osłabienie), obrzęk, zwiększenie masy ciała.

2.3. Hydroksyzyna podczas ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Hydroxyzinum VP nie wolno stosować w okresie ciąży.

2.4. Hydroksyzyna a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Hydroxyzinum VP nie wolno stosować w okresie karmienia piersią. Karmienie piersią należy przerwać, jeżeli konieczne jest zastosowanie leku Hydroxyzinum VP.

2.5. Hydroksyzyna z innymi lekami

stosowanie w ciąży, podczas karmienia piersią

2.6. Hydroksyzyna przy nadciśnieniu

Stosowanie leku Hydroxyzinum VP może być związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń rytmu serca, które mogą zagrażać życiu. Dlatego należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich zaburzeniach serca oraz o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP wystąpią objawy ze strony serca, takie jak szybkie bicie serca (palpitacje), problemy z oddychaniem, utrata przytomności, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy także przerwać leczenie hydroksyzyną.

2.7. Hydroksyzyna a prowadzenie pojazdów

Lek Hydroxyzinum VP może zaburzać reakcje i zdolność koncentracji – jeśli do tego dojdzie, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani posługiwać się narzędziami.

2.8. Hydroksyzyna a alkohol

Podczas stosowania leku Hydroxyzinum VP należy unikać picia alkoholu.

2.9. Hydroksyzyna – przedawkowanie

Nigdy nie należy zażywać więcej, niż wynosi zalecana dawka. Jeśli pacjent przyjął lub zastosował zbyt dużą dawkę leku Hydroxyzinum VP, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, szczególnie, jeśli dotyczy to dziecka. W razie przedawkowania można zastosować leczenie objawowe. Należy monitorować EKG, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, takich jak wydłużenie odstępu QT czy torsade de pointes. Objawy przedawkowaniu leku Hydroxyzinum VP to nudności, wymioty, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), gorączka, senność, zaburzenia odruchu źrenicznego, drżenie, splątanie lub omamy, a następnie może wystąpić obniżony poziom świadomości, depresja oddechowa, drgawki, niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowooddechowa. W przypadku przyjęcia razem z nadmierną ilością leku Hydroxyzinum VP jakichkolwiek innych leków lub substancji (np. alkoholu), należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

3. Hydroksyzyna – informacje dodatkowe

3.1. Gdzie kupić Hydroksyzynę

Hydroksyzyna dostępna jest w każdej aptece. Należy do grupy popularnych leków i jest dostępny w sposób powszechny. Zapytaj o Hydroksyzynę w najbliższej aptece.

3.2. Hydroksyzyna – cena, ile kosztuje Hydroksyzyna?

Cena opakowania Hydroksyzyny uzależniona jest od wielkości opakowania i cennika apteki. O cenę Hydroksyzyny zapytaj w ulubionej bądź najbliższej aptece.

3.3. Hydroksyzyna – zamienniki

Przedstawiamy listę zamienników Hydroksyzyny. Przed wyborem zamiennika skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zamienniki Hydroksyzyny:

 • Atarax, syrop
 • Hydroxyzinum Aflofarm, syrop
 • Hydroxyzinum Alvogen, syrop
 • Hydroxyzinum Biogened, syrop
 • Hydroxyzinum Espefa, syrop
 • Hydroxyzinum Hasco, syrop
 • Hydroxyzinum Polfarmex, syrop
 • Hydroxyzinum Amara, syrop
 • Atarax, tabletki powlekane
 • Hydroxyzine Orion, tabletki powlekane
 • Hydroxyzinum Adamed, tabletki powlekane
 • Hydroxyzinum Espefa, tabletki powlekane
 • Hydroxyzinum Hasco, tabletki powlekane
 • Hydroxyzinum Teva, iniekcja
 • Hydroxyzinum VP, tabletki powlekane

3.4. Hydroksyzyna na receptę czy Hydroksyzyna bez recepty?

Hydroksyzyna dostępna jest na receptę.

3.5. Hydroksyzyna – ulotka

Pobierz ulotkę Hydroksyzyny.

3.6. Hydroksyzyna – opinie

Poniżej przedstawiamy opinię użytkowników serwisu DataPharm na temat leku Hydroksyzyna. Jeśli posiadasz własną opinię o Hydroksyzynie, podziel się nią z czytelnikami serwisu dodając komentarz.

5 thoughts on “Hydroksyzyna

 1. Przyjmowałam to lekarstwo od jakiegoś czasu i nasze wnioski są pozytywne. Lepsze od zamienników. Od teraz wyłącznie ten lek!

 2. Zażywałem to lekarstwo od 5 dni i moje efekty są rewelacyjne. Znacznie lepsze od zamienników. Od tego momentu tylko ten lek!

 3. Przyjmowałam to lekarstwo od dwóch tygodni i moje wnioski są rewelacyjne. Znacznie lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od dziś tylko to lekarstwo.

 4. Brałam to lekarstwo od tygodnia i nasze wnioski są pozytywne. Lepsze od wcześniejszych zamienników. Od tego momentu tylko ten lek!

 5. Przyjmowałam ten lek od jakiegoś czasu i nasze wnioski są rewelacyjne. Dużo lepsze od wcześniejszych zamienników. Od teraz tylko to lekarstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *