Augmentin

1.1. Augmentin – postać farmakologiczna

Tabletki powlekane Augmentin, 875 mg + 125 mg, są barwy białej lub białawej, w kształcie kapsułki z wytłoczeniem “AC” i linią podziału po jednej stronie. Pakowane są w: • blistry w tekturowym pudełku. Każde opakowanie zawiera 2, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100 lub 500 tabletek. • blistry w saszetkach w tekturowym pudełku. Saszetki zawierają środek pochłaniający wilgoć. Środek pochłaniający wilgoć należy pozostawić w saszetce. Nie połykać go. Każde opakowanie zawiera 14 tabletek.  Nie wszystkie rodzaje i wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

1.2. Augmentin – skład

Substancjami czynnymi leku są amoksycylina i kwas klawulanowy. Każda tabletka powlekana zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki – magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna; otoczka tabletki – tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza, makrogol (4000, 6000) oraz dimetykon (olej silikonowy).

1.3. Augmentin – podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited, 12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia. Wytwórca: SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Clarendon Road, Worthing, West Sussex BN14 8QH, Wielka Brytania. Glaxo Wellcome Production, Z.I. de la Peyenniere, 53100 Mayenne cedex, Francja. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: GSK Services Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. (22) 576-90-00

1.4. Augmentin – dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego lub farmaceuty. Dorośli i dzieci o masie ciała 40 kg lub większej. Zwykle stosowana dawka – 1 tabletka dwa razy na dobę. Większa dawka – 1 tabletka trzy razy na dobę. Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg Dzieci w wieku 6 lat lub młodsze należy raczej leczyć lekiem Augmentin w postaci zawiesiny doustnej. Należy zasięgnąć porady lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Augmentin w tabletkach u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg. Augmentin w postaci tabletek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg. Pacjenci z chorobami nerek i wątroby. Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, dawka leku może być zmieniona. Lekarz prowadzący może dobrać inną dawkę leku Augmentin lub inny lek. Jeśli u pacjenta występują choroby wątroby, częściej może mieć wykonywane badania krwi w celu sprawdzenia jak funkcjonuje wątroba. Jak zażywać lek Augmentin. Lek należy przyjmować z posiłkiem. Tabletki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Tabletki można przełamać wzdłuż linii podziału w celu ułatwienia połknięcia. Należy przyjąć obie części tabletki w tym samym czasie. Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami podawanymi w ciągu doby. Nie należy przyjmować 2 dawek w ciągu 1 godziny. Nie należy przyjmować leku Augmentin dłużej niż przez 2 tygodnie. Jeśli pacjent nadal nie czuje się dobrze, powinien ponownie skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Augmentin Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Augmentin Należy kontynuować przyjmowanie leku Augmentin do czasu zakończenia leczenia, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Wszystkie dawki leku są potrzebne do zwalczenia zakażenia. Jeśli część bakterii przeżyje, może spowodować nawrót zakażenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1.5. Augmentin – wskazania

Augmentin jest stosowany u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń:

 • zakażenia ucha środkowego i zatok przynosowych;
 • zakażenia dróg oddechowych;
 • zakażenia dróg moczowych;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia stomatologiczne;
 • zakażenia kości i stawów.

1.6. Augmentin – przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Augmentin:

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężkie reakcje uczuleniowe na jakikolwiek inny antybiotyk. Mogą one obejmować wysypkę skórną lub obrzęk twarzy lub gardła;
 • Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka (zażółcenie skóry) związane ze stosowaniem antybiotyku.

Jeśli powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, nie powinien on przyjmować leku Augmentin. W razie wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą. Ostrzeżenia i środki ostrożności Przed rozpoczęciem stosowania leku Augmentin należy omówić to z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • choruje na mononukleozę zakaźną
 • jest leczony w związku z chorobą wątroby lub nerek
 • nieregularnie oddaje mocz.

W razie wątpliwości, czy powyższe okoliczności dotyczą pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Augmentin. W niektórych przypadkach lekarz może badać, jaki rodzaj bakterii wywołał u pacjenta zakażenie. W zależności od wyników, pacjent może otrzymać Augmentin w innej dawce lub inny lek. Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę. Stosowanie leku Augmentin może pogorszyć przebieg niektórych chorób lub spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym reakcje uczuleniowe, drgawki i zapalenie jelita grubego. Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Augmentin u pacjenta nie występują określone objawy, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wszelkich problemów. Badania krwi i moczu. Jeśli pacjent ma mieć wykonywane badania krwi (takie jak badanie krwinek czerwonych lub badania czynności wątroby) lub badania moczu (na glukozę), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, że pacjent przyjmuje lek Augmentin. Augmentin może bowiem wpływać na wyniki tego typu badań.

1.7. Ważne.

Antybiotyki służą do leczenia zakażeń bakteryjnych. Są nieskuteczne w leczeniu zakażeń wirusowych. Niekiedy zakażenia wywołane przez bakterie nie reagują na leczenie antybiotykiem. Jedną z najczęstszych przyczyn tego zjawiska jest to, że bakterie są oporne na podawany antybiotyk. To oznacza, że bakterie mogą przetrwać lub mnożyć się mimo stosowania antybiotyku.  Bakterie mogą z wielu powodów stać się oporne na antybiotyki. Uważne stosowanie antybiotyków może pomóc w zmniejszeniu możliwości wytworzenia się oporności bakterii. Antybiotyk przepisany przez lekarza prowadzącego jest przeznaczony wyłącznie do leczenia aktualnie występującej choroby. Zwrócenie uwagi na następujące porady pomoże zapobiec rozwojowi opornych bakterii, które mogłyby wstrzymać działanie antybiotyku.

 1. Bardzo ważne jest przyjmowanie antybiotyku we właściwej dawce, odpowiednim czasie i przez właściwą liczbę dni. Należy przeczytać instrukcje zawarte w informacji o leku i jeżeli którekolwiek z nich są niezrozumiałe, należy poprosić lekarza prowadzącego lub farmaceutę o wyjaśnienie.
 2. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku, jeśli nie był on przepisany właśnie dla niego. Powinien zażywać go wyłącznie w celu leczenia zakażenia, na które antybiotyk został przepisany.
 3. Pacjent nie powinien przyjmować antybiotyku przepisanego innej osobie, nawet jeśli miała podobne zakażenie.
 4. Nie należy przekazywać innym osobom antybiotyków przepisanych danemu pacjentowi.
 5. Jeżeli po zakończeniu leczenia zgodnego z zaleceniami lekarza prowadzącego pozostały jakiekolwiek resztki antybiotyku, należy zwrócić je do apteki w celu zapewnienia jego właściwego zniszczenia.

2. Augmentin – informacje podstawowe

2.1. Augmentin – skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniżej wymieniono działania niepożądane, jakie mogą wystąpić w związku ze stosowaniem tego leku. Dolegliwości, na które należy zwrócić uwagę to: Reakcje uczuleniowe: wysypka skórna zapalenie naczyń krwionośnych, które może być widoczne jako czerwone lub fioletowe, wypukłe punkty na skórze, ale może dotyczyć innych narządów gorączka, ból stawów, obrzęk gruczołów na szyi, pod pachą lub w pachwinie obrzęk, czasami obejmujący twarz lub gardło (obrzęk naczynioruchowy), powodujący trudności w oddychaniu omdlenie. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy przerwać stosowanie leku Augmentin. Zapalenie jelita grubego, wywołujące wodnistą biegunkę zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, bólem brzucha i (lub) gorączką. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu uzyskania porady.

 • Bardzo częste działania niepożądane: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów: biegunka (u dorosłych).
 • Częste działania niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, pleśniawki (kandydoza – zakażenia drożdżakowe pochwy, jamy ustnej lub fałdów skóry), nudności, szczególnie podczas stosowania dużych dawek, jeśli wystąpią, należy przyjmować lek Augmentin z posiłkiem, wymioty, biegunka (u dzieci).
 • Niezbyt częste działania niepożądane: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów, wysypka na skórze, świąd, wypukła, swędząca wysypka (pokrzywka), niestrawność, zawroty głowy, ból głowy.

2.3. Augmentin podczas ciąży

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

2.4. Augmentin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

2.5. Augmentin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jeśli jednocześnie z lekiem Augmentin pacjent przyjmuje allopurynol (stosowany w dnie moczanowej), bardziej prawdopodobne może być wystąpienie u pacjenta skórnych reakcji alergicznych. Jeśli pacjent przyjmuje probenecyd (stosowany w dnie moczanowej), lekarz prowadzący może zdecydować o modyfikacji dawki leku Augmentin. Jeśli równocześnie z lekiem Augmentin pacjent stosuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (takie jak warfaryna), może być konieczne wykonanie dodatkowych badań krwi. Augmentin może wpływać na działanie metotreksatu (lek stosowany w leczeniu nowotworów lub chorób reumatycznych). Augmentin może wpływać na działanie mykofenolanu mofetylu (lek stosowany w zapobieganiu odrzucania przeszczepów).

2.6. Augmentin przy nadciśnieniu

Brak danych.

2.7. Augmentin a prowadzenie pojazdów

Augmentin może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

2.8. Augmentin a alkohol

Brak danych.

2.9. Augmentin – przedawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Augmentin Jeżeli pacjent przyjął większą dawkę leku Augmentin niż zalecana, mogą wystąpić takie objawy jak podrażnienie żołądka i jelit (nudności, wymioty lub biegunka) lub drgawki. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym tak szybko, jak to tylko możliwe. Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie leku, aby je pokazać lekarzowi.

3. Augmentin – informacje dodatkowe

3.1. Gdzie kupić Augmentin

Augmentin dostępny jest w każdej aptece. Należy do grupy popularnych leków i jest dostępny w sposób powszechny. Zapytaj o Augmentin w najbliższej aptece.

3.2. Augmentin – cena, ile kosztuje Augmentin?

Cena opakowania Augmentinu uzależniona jest od wielkości opakowania i cennika apteki. O cenę Augmentinu zapytaj w ulubionej bądź najbliższej aptece.

3.3. Augmentin – zamienniki

Przedstawiamy listę zamienników Augmentin. Przed wyborem zamiennika skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zamienniki Augmentinu:

 • Amoksiklav 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Amoksiklav 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Amylan 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Amylan 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Augmentin 250 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Augmentin 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Hiconcil Combi 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Hiconcil Combi 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Ramoclav 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Taromentin 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Taromentin 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Afreloxa 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Afreloxa 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Amoclan, tabletki powlekane
 • Amoksiklav 250 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Auglavin 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Auglavin 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Co-Amoxiclav Bluefish 500 mg + 125 mg, tabletki powlekane
 • Co-Amoxiclav Bluefish 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane

3.4. Augmentin na receptę czy Augmentin bez recepty?

Augmentin dostępny jest na receptę.

3.5. Augmentin – ulotka

Pobierz ulotkę Augmentinu.

3.6. Augmentin – opinie

Poniżej przedstawiamy opinię użytkowników serwisu DataPharm na temat leku Augmentin. Jeśli posiadasz własną opinię o Augmentinu, podziel się nią z czytelnikami serwisu dodając komentarz.

5 thoughts on “Augmentin

 1. Przyjmowałem ten lek od 5 dni i nasze efekty są zadowalające. Dużo lepsze od wcześniejszego zamiennika. Od dziś wyłącznie to lekarstwo.

 2. Przyjmowałam ten lek od dwóch tygodni i nasze opinie są na plus. Znacznie lepsze od zamienników. Od dziś wyłącznie ten lek!

 3. Przyjmowałam to lekarstwo od tygodnia i moje efekty są na plus. Znacznie lepsze od zamiennika. Od dziś tylko ten lek.

 4. Zażywałem to lekarstwo od 5 dni i moje opinie są rewelacyjne. Dużo lepsze od zamienników. Od dziś tylko to lekarstwo!

 5. Brałam ten lek od jakiegoś czasu i nasze efekty są na plus. Lepsze od zamienników. Od tego momentu tylko ten lek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *